Nantong Size Plastic Co.,Ltd.
Nantong Size Plastic Co.,Ltd.
Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Việc bảo mật này áp dụng cho các trang web to àn cầu mà là một phần của SIZE. Nó giải thích cách chúng tôi thu thập, tiến hành, chia sẻ, bảo mật và lưu giữ thông tin cá nhân (thông tin và dữ liệu có thể sử dụng để nhận dạng cá nhân) của các website trói buộc và 39; người. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về sử dụng, truy cập và sửa chữa thông tin cá nhân của bạn. SIZE*nbsp; đã cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi hay chúng tôi thu thập trong chuyến thăm các trang web của chúng tôi (*82;cá nhân).


Dùng những trang web của chúng ta


chung chung, các bạn có thể thăm các trang web của chúng tôi mà không cần cho biết các bạn là ai hay tiết lộ dữ liệu cá nhân, ngoại trừ giao thư từ sử dụng Internet (\ 82;IP*82;) địa chỉ. Trong cuộc thăm các trang web của bạn, chúng tôi thu thập các thông tin tự động, như là trình duyệt, kiểu thiết bị, miền, tên máy, trang đã xem và mô hình người xem, cũng như quốc gia/ vùng nơi người dùng đang ở. Thông tin này cho phép chúng ta xác định nhu cầu và lợi ích của người dùng tốt hơn để nâng cao tính chất và chức năng của trang web và tăng cường kinh nghiệm dịch vụ khách hàng chung.


Thu thập, xử lý, và sử dụng dữ liệu cá nhân / Consent


Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đến mức cần thiết nhất cho mục đích theo đây:

 • Đăng ký trang web

 • Yêu cầu thông tin về Trung tâm trang web và cập nhật

 • Phát triển sản phẩm/dịch vụ và thông tin

 • Webin/Đào tạo sức khỏe

 • Đội hỗ trợ dịch vụ phát sóng trực tiếp

 • Hỗ trợ dịch vụ

 • Ứng dụng nghề

 • Hỗ trợ Trung tâm thông tin sản phẩm

 • Đã yêu cầu giao dịch dịch dịch dịch dịch và hỗ trợ

 • Điều hành TE Store GJDZ xuất dẫn xuất khẩu BSJDJ Tham khảo Công ích xã hội của

 • Tùy chỉnh các ưu tiên tài khoản

 • Marketing hoàn thiện

 • Thông thường, những dữ liệu cá nhân do tự nguyện cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc để thực hiện yêu cầu, ví dụ như để thực hiện một nghĩa vụ hợp pháp hoặc một nghĩa vụ g ần hợp pháp với bạn. Dữ liệu cá nhân thu được từ bạn có thể gồm tên, địa chỉ, điện thoại, số điện thư, tựa đề, vị trí, công ty, địa chỉ mail, địa chỉ e-mail, dữ liệu quảng cáo. Bạn có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào về Dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp một số dữ liệu cá nhân, bạn có thể không thể sử dụng một số chương trình TE và các trang web tính chất.

 • Khi bạn tạo tài khoản trên trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo và quảng cáo, tức là liên lạc qua đi ện thoại hay email để thông báo về sản phẩm, dịch vụ, cung cấp và tin tức của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho TE ở Mỹ và bất kỳ công ty TE hay liên kết của tôi trên to àn cầu, hay cho người khác thay mặt chúng tôi. Việc này nằm ngoài các cách pháp luật khác chúng tôi dùng để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp giao dịch quốc tế như đã thảo luận bên dưới. Ông có thể hủy bỏ sự đồng ý của ông và yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân như đã mô tả trong phần liên lạc với chúng tôi.

 • Trao đổi dữ liệu cá nhân

 • Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà phát hành, kể cả thông tin chúng tôi thu thập thông tin qua các công cụ thu thập dữ liệu tự động trên website của chúng tôi (xem bên dưới là\ 82202; Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dữ liệu để xử lý dữ liệu như lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu, và khi sử dụng Sunny Store, để thực hiện thanh toán và phát hành mệnh lệnh.

 • Chúng tôi hẹn gặp nhau để yêu cầu tất cả nhân viên, kể cả các công ty con, cẩn thận bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và không dùng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc chúng được thu thập. Chúng tôi sẽ phát hành dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn chỉ cho chúng tôi làm vậy hoặc, nếu chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp. Đây có thể là trả lời trát tòa, lệnh tòa hay quy trình pháp lý hay bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải đáp ứng yêu cầu hợp pháp của chính quyền, bao gồm cả đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia hay thực thi pháp luật, hay trong những trường hợp hạn được phép bởi luật (bao gồm bảo vệ lừa đảo và giảm rủi ro).

 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị trong trường hợp bán tất cả, hay một phần trong công việc, cổ phiếu, hay tài sản liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị.

 • Chuyên gia truyền tải dữ liệu quốc tế


Để bảo vệ nơi giao dữ liệu cá nhân quốc tế, ngoài việc thỏa thuận chuyển dữ liệu, Nhật Bản bảo vệ quốc tế Sunny kye Quốc gia theo quy định bảo mật cá nhân của chúng ta và bảo vệ Thụy S ĩ. *2.S. biện hộ bảo vệ cá nhân như được thiết lập bởi Bộ thương mại Hoa Kỳ về bộ sưu tập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân được truyền từ Liên Bang và Thụy Sĩ sang Mỹ. Sunny kye International đã xác nhận với Cục Thương mại rằng nó tuân thủ các nguyên tắc ghi chú bảo mật, chọn lựa, chuyển giao tiếp, an ninh, bảo mật dữ liệu, truy cập, sửa chữa và thực thi. trên: Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa các điều khoản trong chính sách bảo mật này và các nguyên tắc bảo vệ cá nhân, các nguyên tắc bảo mật sẽ được quy định.


SIZE là người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà nó nhận được, dưới mỗi bộ phận bảo vệ cá nhân, và sau đó chuyển giao cho một người khác thay mặt nó làm gián điệp. SIZE tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ cá nhân cho mọi lần giao dịch cá nhân từ Châu Âu và Thụy Sĩ, kể cả những luật bảo đảm chuyển nhượng tiếp theo. SIZE vẫn chịu trách nhiệm và trách nhiệm theo các nguyên tắc bảo vệ cá nhân nếu người đại diện của nó xử lý dữ liệu cá nhân nhân trên chúng ta theo một cách mâu thuẫn với các nguyên tắc bảo vệ cá nhân, trừ khi Sunny International chứng minh rằng nó không chịu trách nhiệm cho sự kiện gây ra thiệt hại.


Sẽ liên lạc với


Chúng tôi dùng công cụ thu thập dữ liệu tự động, bao gồm cả cookie, Websti, e-Tag và JavaScript, để tìm thông tin khi trình duyệt Mạng của bạn xâm nhập website. Những công cụ này cho phép chúng tôi nhận ra máy tính hay thiết bị khác và các thiết bị tùy chỉnh của bạn khi bạn thăm và sử dụng website của chúng tôi. Các công cụ, bao gồm cả các phân tích web cung cấp bởi người khác, thu thập dữ liệu bao gồm cả kiểu duyệt, địa chỉ IP, và cấu trúc đa dạng (trang đã xem và kết nối đã nhấn). Bạn có thể đọc nhiều hơn trong Chính sách Bánh quy của chúng tôi, kể cả cách quản lý thích kiểu cookie.


CHILDQ-352;39; Vệ tinh


Các website của chúng tôi không dành cho người dưới s áu năm tuổi. Chúng tôi không cố ý tìm kiếm hay thu thập thông tin cá nhân từ hay về trẻ em, và chúng tôi không trực tiếp bán sản phẩm hay dịch vụ cho trẻ em. Nếu biết chúng ta đã thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến một đứa trẻ dưới độ tuổi 16, chúng ta sẽ xóa dữ liệu cá nhân đó. trên:


Bảo vệ Dữ liệu cá nhân được hấp thụ


SIZZZ luôn giữ một biện pháp an to àn vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi truy cập trái phép hay không thích hợp, thao túng cố ý, mất mát và hủy diệt. Hệ thống an ninh của chúng tôi tăng cường liên tục. Chúng tôi hạn chế truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho những người cần biết thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn. Bất cứ ai lạm dụng thông tin cá nhân đều bị kỷ luật. Tuy nhiên, an ninh của internet không thể được đảm bảo. Nếu ông có thắc mắc gì về an ninh của thông tin cá nhân, ông có thể liên lạc với chúng tôi. giờ lưu trữ dữ liệu


. Truy cập, Việc sửa đổi, Lưu trữ Dữ liệu cá nhân và quyền sửa chữa BSJdZ Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của các bạn cho đến khi tài khoản còn hoạt động, hoặc nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các bạn. Theo yêu cầu, SIZE sẽ cung cấp thông tin về việc chúng tôi có giữ hay xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể xem và cập nhật dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho TE qua website của chúng tôi, hoặc yêu cầu bạn sửa, chặn hay gỡ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên lạc với chúng tôi như đã mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ đáp lại yêu cầu của anh trong một thời gian hợp lý. Nếu bạn yêu cầu gỡ bỏ dữ liệu cá nhân, bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin còn lại có thể tiếp tục lưu lại ở TE ngon--39; ghi chép và lưu trữ theo quy định pháp luật (v.d. cho mục đích kế toán). Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý không sử dụng dữ liệu cá nhân này cho mục đích làm ăn.


Sẽ liên lạc với


Nếu quý vị có thắc mắc gì về Chính sách bảo mật này, hay muốn loại trừ hay rút lại sự đồng ý, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua bất cứ phương pháp nào bên dưới. Gửi mọi câu hỏi và bình luận liên quan tới Chính sách bảo mật tới BSJdZ