Nantong Size Plastic Co.,Ltd.
Nantong Size Plastic Co.,Ltd.
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Trước khi các mẫu được sản xuất, mỗi loại sản phẩm SIZE đã được thử nghiệm với một bộ thử hiệu ứng dưới chân không. Để đảm bảo hiệu ứng niêm phong của sản phẩm.


Dựa theo nhu cầu đặc biệt của một số khách hàng, SIZE có thể thay đổi cấu trúc để làm cho sợi tơ bên trong của sản phẩm dày hơn và hiệu suất niêm phong tốt hơn. BJDZ Chi tiết về Kiểm soát chất lượng